Japán kifejezések


Ju Jitsuban használt japán vezényszavak
Ütések
6.kyu Egyenes ütés Seiken tsuki
  Váltott kezes egyenes ütés Tsoku tsuki
  Dupla ütés Nihon tsuki
  Hármas ütés Sambon tsuki
  Vízszintes ökölhát csapás Uraken uchi
  Vízszintes ökölhát csapás halántékra Uraken ganmen uchi
  Elsőkezes ütés Kizami tsuki
  Hátsókezes ütés Gyaku tsuki
  Hátsókezes ütés előre lépéssel Oi tsuki
5.kyu Alsó köríves ütés Sita tsuki
  Vízszintes köríves ütés Mawashi tsuki
  Függőleges ökölhát csapás Uraken shomen-gammen uchi
  Vízszintes ökölhát csapás bordára Uraken hizo uchi
  Csapás külső kéz éllel Shuto uchi
  Csapás könyök alkar felöli részével Empi uchi
  Csapás könyök felkar felöli részével Hiji uchi
  Csapás könyök alkar felöli részével fentről Empi oroshi uchi
  Csapás könyök felkar felöli részével fentről Hiji oroshi uchi
4.kyu Rövid, rotáció nélküli egyenes ütés Tate tsuki
  Felütés Age tsuki
  Rövid egyenes fejre Seiken ago uchi
  Csapás csuklóval Koken uchi
  Csapás belső kéz éllel Haito uchi
  Csapás torokra belső nyitott kézzel Toho uchi
  Ütés ujjheggyel Nukite tsuki
  Ütés kisököllel (második ujjperc) Hiraken tsuki
  Rövid csapás az alsó három bütyökkel Ipponken uchi
  Lentről fel Empi age ate
  Lentről fel /hátra fel/ Hiji age ate
  Fejelés Atama tsuki
Rúgások
6.kyu Egyenes rúgás előre Mae geri
  Here rúgás Kin geri
  Köríves rúgás Mawashi geri
  Rúgás térddel Hiza geri
5.kyu Egyenes rúgás oldalra Joko geri
  Egyenes rúgás hátra Ushiro geri
  Lendített rúgás bentről kifelé külső láb éllel Uchi keage
  Lendített rúgás kintről befelé belső láb éllel Soto keage
  Lendített rúgás előre lentről felfelé Mae keage
  Lendített rúgás oldalra lentről felfelé Joko keage
  Térd izület rúgása Kansetsu geri
4.kyu Sarok rúgás fentről lefelé Kakato geri
  Here rúgás hátra sarokkal Ushiro kin geri
  Köríves rúgás visszafelé Kake geri
  Köríves rúgás visszafelé sarokkal Ura mawashi geri
  Bentről kifelé irányuló köríves rúgás Haisoku uchi mawashi geri
  Egyenes forduló rúgás oldalra Ushiro joko geri
  Forduló köríves rúgás visszafelé sarokkal Ushiro ura mawashi geri
Ugró rúgások
2.kyu Ugró egyenes rúgás előre Tobi mae geri
  Ugró egyenes rúgás oldalra Tobi joko geri
  Ugró köríves rúgás Tobi mawashi geri
  Ugró köríves rúgás fordulással hátra Tobi ushiro ura mawashi geri
  Ugró rúgás térddel Tobi hiza geri
Állások
6.kyu Állás technikák Dachi waza
  Köszönő állás – zárt állás Heisoku dachi
  Készenléti állás Joi dachi
  Lovagló állás Kiba dachi
  Küzdő állás Kumite dachi
5.kyu Elülső állás Zenkutsu dachi
4.kyu Háromszög állás Sanshin dachi
  Kismacska állás Neko oshi dachi
  Hátulsó állás Kokutso dachi
Esések
6.kyu Esés technika Ukemi waza
  Gurulás előre Mae chuga eri
  Gurulás hátra Ushiro chuga eri
  Zuhanás előre Mae ukemi
  Zuhanás hátra Ushiro ukemi
  Zuhanás oldalra Yoko ukemi
Blokkok
6.kyu Blokk technikák Uke waza
  Elsőkezes “S” blokk Kizami tensho uke
  Belső “S” blokk Uchi tensho uke
  Külső “S” blokk Soto tensho uke
  Alkarblokk kintről befelé Soto ude uke
  Alkarblokk bentről kifelé Uchi ude uke
  Felső blokk Age uke
  Alsó söprés Gedan barai
  Elsőkezes körblokk Kizami mawashi uke
  Hátsókezes körblokk Gyaku mawashi uke
  Külső körblokk Soto mawashi uke
  Belső körblokk Uchi mawashi uke
4.kyu Alsó körblokk kívülről befelé Gedan soto mawashi uke
  Alsó körblokk belülről kifelé Gedan uchi mawashi uke
  Blokkolás két kézzel Morote uke
Kéz ütőfelületei
6.kyu Mutató és középső ujj bütyke Seiken
  Seiken ökölhát felöli része Uraken
  Külső kéz él Shuto
  Könyök felkar felöli része Hiji
  Könyök alkar felöli része Empi
  Alkar Ude
5.kyu Ököl Ken
  Ököl alsó fele Tettsui
  Ujjak Nukite
  Tenyér párna Shotei
  Csukló Koken
4.kyu Belső kéz él Haito
  Mutató és hüvelykujj közti terület Toho
  Homlok, fej Atama
3.kyu Középső ujj behajlított második ujjperce Ipponken
  Kézhát Haishu
2.kyu Hüvelykujj Oya yubi
  Mutatóujj Hitosashi yubi
  Középsőujj Naka yubi
  Kisököl Hiraken
  Madárcsőr Keiko
Láb rúgófelületei
6.kyu Talppárna Chusoku
  Lábfej Haisoku
  Térd Hiza
5.kyu Sarok Kakato
  Külső láb él Sokuto
  Belső láb él Teisoku
  Sípcsont sune
Magasságok, oldalak, irányok
6.kyu Fej Jodan
  Fej öv közötti terület Chudan
  Öv alatti terület Gedan
  Baloldal Hidari
  Jobb oldal Migi
  Azonos oldali Oi
  Hátul lévő Gyaku
  Elől lévő Kizami
  Kívülről befelé irányuló Soto
  Belülről kifelé irányuló Uchi
  Előre mae
  Oldalra Yoko
  Hátra Ushiro
  Felfelé Age
  Lefelé Oroshi
  Fordított Ura
  Köríves Mawashi
Vezényszavak
6.kyu Köszöntés Rei
  A mester köszöntése Senseini rei
  Egymás köszöntése Otogaini rei
  Elkészülni Yoi
  Vedd fel a pozíciót kamaette
  Párcsere Gokai
  Oldalcsere Hontai
  Megfordulni Mawate
  Visszaállni kiinduló helyzetbe Naore
  Pihenj Yasume
  Légző gyakorlat Nogare
  Gyakorlat vége Matte
  Azonnal megállni Yame
  Értettétek? Wakatta
  Rajta Hajime
  Meditáció Mokuso
  Japán ülés seiza
  Sorakozó Aisatsu
  Törökülés Agura
  Ruha igazítás Dogi naosute
  Küzdelem Kumite
Technikák
6.kyu Állás technika Dachi-waza
  Esés technika Ukemi-waza
  Védés technika Uke-waza
  Ütés technika Atemi-waza
  Rúgás technika Geri-waza
  Dobás technika Nage-waza
  Izületfeszítési technika Kansetsu-waza
  Földharc technika Ne-waza
  Fojtás technika Shime-waza
4.kyu Vetődés technika Sutemi-waza
  Törés technika Tameshi-wari
3.kyu Megelőzés technika Gonosen-waza
  Kontra technika Renraku-waza
  Vitálpont technika Shiatsu-waza
  Élesztési technika Kuatsu-waza
  Kötözés technika Hojote-waza
  Féltérden végrehajtott technikák Kupor-waza
Számok
6.kyu Egy Ichi
  Kettő Ni
  Három San
  Négy Shi
  Öt Go
  Hat Roku
  Hét Shichi
  Nyolc Hochi
  Kilenc Ku
  Tíz Ju
5.kyu Húsz Niju
  Harminc Sanju
  Negyven Yonju
  Ötven Goju
  Száz Hyaku
  Egyszer Ichido
  Kétszer Nihon
  Háromszor Sanbon
  Négyszer Yoho
  Ötször Gohon
Feszítések – Kulcsok
6.kyu Könyökfeszítés Ude gatame
  Könyökfeszítés földre nyomással Hiji gatame oroshi
5.kyu Csukló feszítés hassal Hara kote gatame
  Csukló könyökfeszítés Kote hiji gatame
  Karkulcs Ude garami
  Kar váll rögzítés Kanuki gatame
  Csukló feszítés Kote gatame
  Csukló csavarás Kote gaeshi
  Könyök-kar/tolás, emelés/ vállal testel Ude hishigi
4.kyu Könyökfeszítés hassal Hara gatame
  Ujjfeszítés Yubi gatame
  Lábfeszítés Ashi gatame
  Csukló pörgetés Kote guruma
Támadási formák
6.kyu Elsőkezes ütés Kizami tsuki
  Hátsókezes ütés Gyaku tsuki
  Hátsókezes ütés előre lépéssel Oi tsuki
  Egyenes rúgás előre elől lévő lábbal Kizami mae geri
  Egyenes rúgás előre hátul lévő lábbal Gyaku mae geri
  Here rúgás Kin geri
  Köríves rúgás Mawashi geri /Kizami-Gyaku/
  Rúgás térddel Hiza geri / Kizami, Gyaku /
  Szemből fojtás Mae jime
  Hátsó fojtás Ushiro jime
5.kyu Kalapács ütés v felső ütés Tetsui uchi
  Hajtóka fogás egykézzel Mune dori
4.kyu Szemből átkarolás Kakae dori
  Hátsó átkarolás Ushiro kakae dori
  Hátsó alkarfojtás Ushiro ude jime
  Nelson Hagai dori
3.kyu Oldalsó nyakátkarolás Kubi kakae dori
1.kyu Pofon v oldalsó ütés Mawashi uchi
  Kézfogás Akushu
  Szemből csukló fogás / bal fog jobbat / Katate dori
  Szemből átlós csukló fogás / bal fog balt / Naname katate dori
  Szemből egy kezet két kézzel Katate ryote dori
  Szemből két kezet két kézzel Ryote dori
  Hátulról csukló fogás / bal fog jobbat / Ushiro katate dori
  Hátulról átlós csukló fogás / bal fog balt / Ushiro Naname katate dori
  Hátulról egy kezet két kézzel Ushiro kakate ryote dori
  Hátulról Két kezet két kézzel Ushiro ryote dori
  Keresztfojtás szemből kézhát felfelé Namijuji jime
  Keresztfojtás szemből tenyér felfelé Gyakujuji jime
  Keresztfojtás szemből vegyes Katajuji jime
  Hátsó keresztfojtás Okuri eri jime
  Járom Hadaka jime
Harcművészetek
6.kyu Stílus Alapító
  A Magyar Ju Jitsu megalapítója Kelemen István
  Aikido Morihei Ueshiba
  Kyokushinkai Masutatsu Oyama
  Sotokan Gichin Funakoshi
  Judo Jigoro Kano
5.kyu Taekwando Choi Hong Hi
  Goju ryu Chojun Miyagi
4.kyu Shito ryu Kenwa Mabuni
  Wado ryu Hironori Ohtsuka
2.kyu Kendo Chuta Nakanishi
  Iaido Hayashizaki Jinsuke Shigenobu
Testrészek
6.kyu Szív Shinzo
  Arc Ganmen
  Áll Ago
  Váll Seoi
  Kar Ude
  Könyök alkar felőli része Empi
  Könyök felkar felőli része Hiji
  Has Hara
  Csípő Goshi
  Herék Kin
  Térd Hiza
  Sípcsont Sune
5.kyu Test Tai
  Fej Atama
  Nyak Kubi
  Kulcscsont Sakotsu
  Ököl Ken
  Láb Ashi
  Borda Hizo
1.kyu Gyomorszáj Mizoochi
  Orr Hana
  Száj Guchi
  Halánték Kasumi
  Szemek Me
  Fül Mimi
  Torok Nodo
  Mellkas Mune
  Comb Momo
Általánosan használt szavak
6.kyu Nagymester O sensei, Shihan
  Mester Sensei
  Általános köszönés Osu
  Etikett Rieho
  Azonos rangú Dohai
  Alacsonyabb rangú Kohai
  Támadó Tori
  Védekező Uke
  Ju Jitsu tanuló Jitsuka
  Edzőruha Keikogi
  Öv Obi
  Feszítés Gatame
  Variáció – ellentétes oldali Kuzure
  Kulcsolás Garami
  Csavarás felfordítás Gaeshi
  Csukló fordítás Kote hineri
  Tolás – emelés Hishigi
5.kyu Kaszálás horgolás Gari
  Söprés barai
  Pörgetés Guruma
  Ledöntés Sumiotoshi
  Kiemelés Utsuri
Eszközök, fegyverek
3.kyu Rövid bot Tanbo
  1m hosszú bot Hanbo
  120cm hosszú bot Jodo
  180cm hosszú bot Bo
  Kés Tanto

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.